Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Μετά την απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών για την
µεταφορά Τα/ν τµηµάτων ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ και ΕΛΕΓΧΟΥ από
την Δ.Ο.Υ. Θήβας στην Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάξ, σε συνδυασµό µε
την µετακίνηση του Προϊσταµένου, του Υποδιευθυντή και του
Επόπτη Ελέγχου καθώς και την έλλειψη προσωπικού, έχει σαν
αποτέλεσµα την πλήρη αποδιοργάνωση της Δ.Ο.Υ. Θήβας και
την µη δυνατότητα εξυπηρέτησης των φορολογούµενων ακόµη
και για εντελώς απλές συναλλαγές.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΕ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΓIΝΕΙ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ :ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΣΗΜΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 7:30
µ.µ.

ΓΙΑ ΤΟ Δ/Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ